کابل تبدیل USB به USB-C ترانیو مدل X13C طول 1 متر

180/000 تومان

ویژگی :

USB Type-C

قابلیت‌ها :

امکان انتقال اطلاعات

موجود